به گزارش اکونا پرس،

طی هفته ای که گذشت معامله گران ۷۵۶۶ قرارداد آتی پسته را در دو سررسید مهر و آذر ۹۹ منعقد کردند که انعقاد این تعداد قرارداد ارزش ۱۲۲۱ میلیارد ریالی را در پی داشت.

۳۷۰ هزار و ۴۷۳ قرارداد آتی زعفران نگین نیز در دو سررسید آبان و دی ۹۹ به ارزشی بیش از ۴۱۷۱ میلیارد و ۹۶ میلیون ریال در بازار منعقد شد.

۷۷۵ قرارداد آتی زعفران پوشال نیز در دو سررسید مشابه منعقد شد تا ارزش ۵.۸ میلیارد ریالی برای این دارایی پایه به ثبت برسد.

این گزارش می افزاید، معامله گران با انعقاد ۴۱ قرارداد آتی زیره سبز برای تحویل در دو سررسید مهر و آذر ۹۹ ارزش بیش از دو میلیارد ریالی را رقم زدند.