به گزارش اکونا پرس،

در یکی از این اطلاعیه ها آمده است؛ پذیرش کالای تسمه فولادی به وزن ۱۰ هزار تن تولید شرکت ذوب آهن آریان بوئین زهرا پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و شصت و پنجمین جلسه کمیته عرضه مورخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۹ در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

براساس اطلاعیه دوم، پذیرش کالای تسمه فولادی به وزن ۱۰ هزار تن تولید شرکت نورد آریان فولاد نیز در این جلسه به تصویب کمیته مذکور رسید.