به گزارش اکونا پرس،

همچنین، در بازار فیزیکی برق بورس انرژی ایران، 40,000 قرارداد معادل 20,520,000 کیلووات ساعت به ارزش  بیش از 11 میلیارد و 503 میلیون ریال توسط شرکت‎های تولید نیروی برق پرند مپنا و تولید نیروی برق شهدای پاکدشت (دماوند) برای دوره تحویل هفتگی آبان و ماهانه آذر عرضه و مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/09/15و 99/09/16 و 99/09/17 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی99/10/13 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/08/21 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغازگردید.

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (یکشنبه 99/08/18) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 50،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت‌ تولید نیروی برق شهدای پاکدشت- دماوند برای برای دوره تحویل ماهانه آذر عرضه خواهد شد.