به گزارش اکونا پرس،

‌فردا  یکشنبه مورخ 99/09/02، کالاهای اکستراکت سبک  DAE10 و اکستراکت سنگین  DAE40شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل، حلال 402 و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، حلال 404، بلندینگ نفتا حلال 410 و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز و آیزوفید، حلال 402، حلال 404 و ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.