به گزارش اکونا پرس،

افت ۴۳هزار و ۶۸۵واحدی شاخص کل(۳.۱درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۵۴هزار واحدی قرار داد. شاخص‌کل هم وزن نیز با ۱.۸درصد کاهش ۴۳۶۸۵.۳۷ واحد منفی در محدوده ۴۵۵,۱۶۹ قرار گرفت.

ارزش بازار امروز ۵۳,۷۰۴,۷۲۴ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۸۶,۵۶۶ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶,۵۳۰ میلیارد سهم بود.

نمادهای تاثیرگذار در شاخص فملی با ۳۲۷۷ واحد منفی، فولاد با ۳۲۶۷ واحد منفی، فارس با ۲۸۲۲ واحد منفی، شستا با ۲۰۳۷ واحد منفی، کگل با ۱۳۵۰ واحد منفی،‌ تاپیکو با ۱۳۱۵ واحد منفی و شپنا با ۱۱۸۸ واحد منفی بودند و بیشترین حجم معاملات به نمادهای خودرو ۷۵۴.۹ میلیون سهم، خساپا با ۶۸۲.۲ میلیون سهم، برکت با ۲۵۱.۲ میلیون سهم، وپارس با ۲۴۴.۲ میلیون سهم و ثاخت با ۱۹۵.۹ میلیون سهم اختصاص یافت.

همچنین نمادهای برکت،شستا، خودرو،ولپارس، سیتا،شپنا وفولاد پرتراکنش ترین نمادها در بازار امروز بودند.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل در ارتفاع ۱۹ هزار و ۲۲۲ هزار واحدی ایستاد و ارزش بازار اول و دوم نیز یه ۱۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۹۴۲ هزار ریال رسید تعداد معاملات در بازار فرابورس تعداد معاملات به یک میلیون و۱۰۰ برگه سهم رسید و ارزش معاملات به ۸۴ میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۵۰۴ هزار ریال رسید. حجم معاملات نیز ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید. 

ارزش کل معاملات خرد ۱۱هزار و ۲۳۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۷درصد یعنی چهار هزار و ۱۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۳درصد از کل معاملات شد.در بورس امروز حقوقی‌ها حدود هزار و ۴۲۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. بنابراین در بازار سرمایه روز جاری بیش از هزار و ۴۰۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی صورت گرفت.

در بازار امروز رشد بیش از یک درصد ۱۵۶نماد و افت بیش از یک درصد ۴۲۶نماد را شاهد بودیم.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی» و «فرآورده‌های نفتی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سایر محصولات کانی غیر فلزی» و «اطلاعات و ارتباطات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد شستا، وسپهر و خودرو لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به کلر، برکت و وپست معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معادل ۹۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی شرکت کلر پارس با برتری ۳۶میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۵۶نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۲۳۴نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۲۹۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و  ۶۶۰میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات روز جاری، خروج پول حقیقی در حدود  ۱۸۱۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است این در حالیست که در آخرین روز کاری هفته گذشته خروج پول حقیقی در حدود  ۱۰۷۵  میلیارد تومان بوده است.