به گزارش اکونا پرس،

به نقل از نیپنا، محمد متقی اظهارکرد: در راستای تحقق شعار سال (تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها) و به منظور رفع موانع تولید ناشی از کمبود خوراک صنایع پائین دستی پتروشیمی ها و حمایت از تولید مستمر مجتمع های تولیدکننده محصولات پتروشیمی مکانیزم عقد قراردادهای بلند مدت و شرایط خرید اعتباری محصولات پتروشیمی در دستور کار دفتر توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی قرار دارد.

وی با بیان این که پس از هماهنگی و پیگیری لازم و جلسه های مختلف کاری و تقارب نظرهای صنایع بالا دستی و پائین دستی، نخستین عرضه با شرایط قرارداد بلند مدت در قالب کشف پریمیوم و با شرایط خرید اعتباری برای محصول PVC-S۶۵ شرکت پتروشیمی غدیر در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ در تابلوی بورس کالای ایران خواهد نشست. این موضوع شروع تازه ای خواهد بود بر کاهش ریسک تولید و تامین امنیت در سمت عرضه و تقاضا و یک ابزار جدید در بازار که باعث رونق معاملات خواهد شد.

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی افزود: بکارگیری ابزارهایی همچون قراردادهای بلندمدت (پریمیوم) و شرایط خرید اعتباری محصولات پتروشیمی هم اکنون بصورت منظم و با یک رویه پیوسته در اختیار صنایع پایین دستی پتروشیمی قرار دارد و امید است با بکارگیری این ابزارها در کنار نظارت و حمایت های صورت گرفته شاهد افزایش و رونق تولید در این بخش باشیم.