به گزارش اکونا پرس،

به نقل از کالاخبر ، ۶۲ هزار و ۸۸۸ قرارداد آتی به ارزش بیش از ۵۱۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۲۶ اسفند منعقد شد. بیشترین سهم معاملات بازار قراردادهای آتی به لحاظ حجم متعلق به زعفران با ۴۵ هزار و ۸۸۰ قرارداد به ارزش بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان برای ۴ موعد تحویلی اسفند ۱۴۰۱ و اردیبهشت، تیر و شهریور ۱۴۰۲ بود.

برای صندوق طلا نیز ۱۵ هزار و ۵۷۸ قرارداد به ارزش بیش از ۳۰۴ میلیارد تومان در ۶ موعد تحویلی فروردین، خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن ۱۴۰۲ در هفته منتهی به ۲۶ اسفند منعقد شد.

نقره هم با منعقد شدن هزار و ۴۳۰ قرارداد به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان در ۲ موعد تحویلی اسفند ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ روبه رو بود.

زعفران با سهم ۷۳ درصدی در حجم بیشترین سهم را از حجم قراردادهای آتی در اختیار داشت و در جایگاه اول ایستاد. به لحاظ ارزشی این دارایی با سهم ۴۰ درصدی از کل معاملات قراردادهای آتی در رتبه دوم جای گرفت.

سهم صندوق طلا از حجم معاملات به ۲۵ درصد و از ارزش ۵۹ درصد بود و به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم در جایگاه دوم و به لحاظ ارزش در جایگاه اول ایستاد.

رالی صندوق های طلا و زعفران در بازار آتی بورس کالا/
۶۳ هزار قرارداد منعقد شد

رالی صندوق های طلا و زعفران در بازار آتی بورس کالا/
۶۳ هزار قرارداد منعقد شد

رالی صندوق های طلا و زعفران در بازار آتی بورس کالا/
۶۳ هزار قرارداد منعقد شد

  •