• معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار خبر داد:

    معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار گفت: ۱۸ خانه سلامت از ابتدای فروردین سال جاری توانستند اطلاعات 5000 نفر از شهروندان منطقه چهار را در سامانه…