• مدیر ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد:

    مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تا پایان سال جاری ۵۱ دستگاه خودرو سنگین، نیمه سنگین و سبک آتش نشانی و امداد و نجات به ناوگان…