به گزارش اکونا پرس،

همیشه دیدن عکس های قدیمی در فضای مجازی، برای کاربران جذاب بوده که روزانه هزاران تصویر از این نوع عکس ها در دنیای وب از سوی وب گردهای خوش ذوق به اشتراک گذاشته می شود. انتشار این نوع عکس ها برای بسیاری از کاربران، که تا کنون از دیدنشان غافل بوده اند بسیار جذاب و مهیج است. تصاویری که در زیر مشاهده می کنید شاید هنگام شکار توسط عکاس به نظر مهم نمی آمد، اما بعد از گذشت سال ها این عکس ها روایت گر خاطرات آن سال هاست.

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

عکسی از مردان جنوب کشور در زمان قدیم

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

عکس مخدوش شده شاه توسط انقلابیون

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

پوستر فیلم خشم اژدها با هنرمندی بروس لی

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

تیرکمون مگسی ابزار آزاردهنده دهه60

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

عکس یکی از اوباش زمان قاجار

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

عکسی از بازار رشت در زمان قاجار

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

شیراز/چهارراه زند/1310

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

حال و هوای این روزها تهران در سال 1357

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

ارگ بم در سال 1353

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

مأمور شهربانی در دوره رضاخان

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

تبلیغ قدیمی فولکس واگن اتوماتیک

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60

 

همدان خیابان شریعتی

 

عکس مخدوش شده شاه/اوباش زمان قاجار/مامور شهربانی/تیرکمون مگسی دهه60