به گزارش اکونا پرس،

 

تصویری که نشان می دهد مسی انسان نیست