به گزارش اکونا پرس،

این دختر کوچک به دلیل داشتن زائده های مختلف از جفت به دنیا نیامده اش در ناحیه قفسه سینه سکم دچار اندام های زائدی همچون دست شده است.

 

با انتشار تصاویر این دختر عجیب الخلقه در فضای مجازی یک پزک بیان کرده است که اندام های زائد قل انگلی به راحتی قابل برداشتن بوده زیرا اندام های حیاتی این دختر را تهدید نمی کند و امیدوار است این جراحی هر چه سریعتر صورت پذیرد.

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,دختر عجیب الخلقه

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,دختر عجیب الخلقه

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,دختر عجیب الخلقه

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,دختر عجیب الخلقه

 

 اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون ,دختر عجیب الخلقه