به گزارش اکونا پرس،

در ژاپن هر ساله جشنواره ای در فصل پاییز برگزار می شود که بیشترین هدف از برگزاری این جشنواره جذب توریست است. پاییز فصل برداشت برنج در ژاپن است.کاه باقی مانده از برداشت برنج که به زبان ژاپنی wara معنی می شود، خوراک دام و یا بعنوان کود استفاده می گردد. اما قبل از آن در نیویاتا در پارک «یوواسکیگاتا» با ساخت مجسمه های غول پیکر جشنواره بزرگی برگزار می شود.

این جشنواره از سال 2008 شروع شده و برای ساخت هر مجسمه حدود یک هفته زمان برده می شود. ابتکار برگزاری چنین رویدادی به شورای گردشگری محلی شهر نیویاتا بر می گردد که با هدف جذب توریست شروع شد.

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر

جشنواره کاه در ژاپن آغاز شد+تصاویر