به گزارش اکونا پرس،

آشپزها برای تهیه این کباب، 450 کیلوگرم گوشت را در هفت ساعت به سیخ کشیدند. رکورد قبلی طولانی ترین کباب (108 متر) جهان در اختیار آشپزهای ژاپنی بود.

 

Roast-111-yards-broke-the-world-record-PHOTOS-irannaz-com