به گزارش اکونا پرس،

 در زمان حاضر از این علم برای اهداف گوناگون، از بررسی مسائل جنائی گرفته تا تشخیص سلامت فرد استفاده می گردد.

در بسیاری از کشور های اروپایی شرکت های معتبر برای استخدام نیروی جدید، برای تحلیل شخصیت فرد دست خط او را مورد بررسی قرار می دهند!

برخی از ویژگی های دیگری که می توان از روس دست خط به آن پی برد عبارتند از :

به سمت راست: شما بسیار مهربان، احساساتی و صمیمی هستید و بیشتر بر اساس قلبتان کارها را انجام می دهید، تا مغز. برای دوستان و خانواده ارزش و احترام بالایی قائل هستید.

صاف: به شدت منطقی هستید و احساسات را در کارهای خود وارد نمی کنید. کاملا عمل گرا و واقع بین هستید.

به سمت چپ: ترجیح می دهید بیشتر در دنیای خود باشد تا اینکه با دیگران تعامل داشته باشید. درونگرا و کم حرف هستید.

 به هم چسبیده: شما کاملا منطقی و حسابگر هستید و با دقت زیاد تصمیم گیری می کنید.

از هم جدا: باهوش و خلاق هستید.

با فاصله کم: در مدیریت کردن زمان صعیف هستید.

با فاصله زیاد: به خوبی به محدودیت ها واقف هستید و حواستان جمع است

فشار زیاد: شما حس ششم و احساسات قوی دارید و قادرید خیلی سریع در برابر رویدادها واکنش نشان دهید.

فشار کم: بسیار راحت می توانید از جائی به جای دیگر بروید و هیچ حس بدی هم در این رابطه نداشته باشید.

و …!