میمون‌های دماغ سربالا جزء در معرض انقراض‌ترین نخستی‌سانان جهان هستند. حیوانات کمیابی که به زودی منقرض خواهند شد.

حیوانی با دماغ عملی+عکس