گفتنی است ۲۲ میلیون نفر از مردم یمن غذایی برای خوردن ندارند و در آستانه قحطی به سر می‌برند.

عکس تکان‌دهنده گاردین از یک کودک یمنی