به گزارش اکونا پرس،

در تصاویر زیر پوشش همسر پمپئو  را در این مسجد مشاهده می کنید.

 

پوشش همسر وزیر خارجه آمریکا در مسجد

پوشش همسر وزیر خارجه آمریکا در مسجد