در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند.

مشرق نیوز