کریس پارکس، عکاس، می‌گوید: در طول یک دهه جنگ داخلی سیرالئون شهروندان بسیاری توسط نیروهای شورشی قطع عضو شدند و شکل گیری تیم های فوتبال معلولان و افراد قطع عضو شده نتیجه این وضعیت است.