رانیا عبدالله همسر عبدالله دوم پادشاه اردن با این زنان و دختران که تحت پوشش مؤسسات خیریه عازم خانه خدا شده اند همراه شد و در کنار آنان مناسک حج را به جا آورد.

بانوی اول اردن در هنگام حضور در خانه خدا لباسی مشکی به تن داشت.

سفر این گروه اردنی به مکه مکرمه چهار روزه است.

رانیا عبدالله که از از پدر و مادری فلسطینی ‌تبار متولد شده در سال 1993 با عبدالله دوم ازدواج کرده است.

آشنایی ملکه رانیا با ملک عبدالله دوم طی یک مراسم شام صورت گرفته است و آنها هم اکنون چهار فرزند به نام های حسین، ایمان، سلما و هاشم دارند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)