دیوید ویلیامز 41 ساله که هفته گذشته به باغ وحش تاما در ژاپن رفته بود این عکس ها را گرفته است.

او می گوید به نظر می رسد که ماکاک به دنبال حشرات و کک ها در دهان میمون دیگر است اما من نمی توانستم جلوی خنده خود را بگیرم و به نظر می رسید که او به یک دندانپزشک مراجعه کرده است!

این کار نیم ساعت به طول انجامید و دیوید عکس هایی از این صحنه شکار کرده است.

ماکاک ها از پرجمعیت ترین گونه میمون ها هستند که در گروه های 30 تا 50 نفری زندگی می کنند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

منبع: فرارو