به گزارش اکونا پرس،

مراسم بزرگداشت نبرد نرماندی در شهر بندری پورتموث در جنوب انگلیس برگزار شد.

در این مراسم شمار زیادی از سربازان، کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی و مهمانان افتخاری از جمله ۳۰۰ نفر از جانبازان جنگی شرکت کردند. هر کدام از آنها که روی صحنه رفتند، با تشویق گسترده حضار روبرو شدند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)