به گزارش اکونا پرس،

این خوک پشمالو دو بار از کشته شدن نجات یافته چرا که قرار بود توسط صاحبان قبلی خود به کشتارگاه فرستاده شود تا اینکه یک زن خریداری و به مزرعه اش منتقل شد.

صاحب خوک نامش را کالین گذاشته و با یک خوک دیگر زندگی می کند.

کالین از نژاد مانگالیتزا است. نژادی از خوک اهلی‌ است که ریشه در مجارستان دارد. این نژاد در میانه سده نوزدهم از ترکیب نژادی سلونته و گراز وحشی اروپایی به وجود آمده است.

این حیوان برخلاف دیگر خوک‌ها، پشمی ضخیم دارد که مشابه گوسفند است. تنها نژاد دیگری که چنین خصوصیتی دارد خوک لینکون‌شایر است که منقرض شده‌ است.

کالین طرفداران زیادی پیدا کرده است و کودکان زیادی در ایوشام مشتاق به دیدنش هستند. همه روزه مراجعه کنندگان زیادی به این مزرعه می آیند تا این خوک پشمالو را نگاه کنند.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)