به گزارش اکونا پرس،

برخی زنان ایزدی این توان را یافته‌اند که چند سال پس از نسل‌کشی داعش در شهر سنجار، واقع در استان نینوای عراق، به این شهر برگردند، زیرا گروه تکفیری تروریستی داعش دختران «ایزدی» را به بردگی می‌گرفت.

 

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

بازگشت زنان ایزدی به سنجار +تصاویر

منبع:ایکنا