به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه بالشتی که در جریان ارتکاب جرم نجفی از اتاق خواب برداشته بود و به سمت مقتوله پرتاب کرده بود روی میز نماینده دادستان قرار دارد.

بالشتی که نجفی برای کشتن میترا استاد به حمام برد +عکس

 

بالشتی که نجفی برای کشتن میترا استاد به حمام برد +عکس