به گزارش اکونا پرس،

این کیک گرانقیمت از مواد غذایی دریایی ساخته شده و پلاتین خوراکی روی آن پوشش داده شده است.

صاحب رستوران بیان کرد که بخشی از درآمد حاصل از فروش این کیک به یک مؤسسه خیریه و کمک به معلمان پرداخت خواهد شد.

 

کیک گرانقیمت از خرچنگ و ورق پلاتین! +عکس