به گزارش اکونا پرس،

 در اتفاقی جالب، هنگامی که رودریگو دوترته در حال سخنرانی بود، از سوی یک مگس مورد هجوم قرار گرفت و تلاش‌هایش برای دور کردن این مگس مهاجم راه به جایی نبرد.

وی به شوخی گفت: این مگس دستورات کلیسای کاتولیکی که در سخنرانی امروز در حضور دانشجویان مورد انتقاد قرار گرفت، را اجرا می‌کند.

دوترته در ادامه گفت: با کاهنان مشاجره و بحث کردم و این مگس به دستور آنها عمل کرده و مرا تعقیب می‌کند.

رئیس جمهور فیلیپین خطاب به مگس مهاجم گفت: صبر کن حرف‌هایم را تمام کنم. با روزنامه تو را خواهم کشت.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)