به گزارش اکونا پرس،

اقدام این افسران که مرد سیاه‌پوستِ دست‌بسته را با استفاده از طناب (شلاق) مجبور به راه رفتن کرده بودند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و یادآور دوران برده‌داری آمریکا تلقی شده است.

رفتار نژادپرستانه پلیس تگزاس آمریکا با یک سیاه‌پوست + عکس