به گزارش اکونا پرس،

 این گروه ارکستر شامل 76 نفر است که شامل جوانان مسلمان، مسیحی و دروزی است.

اعضای این گروه می گویند به دلیل محدودیت هایی که رژیم صهیونیستی در فلسطین ایجاد می کند امکان جمع کردن اعضا در غزه، کرانه باختری و بیت المقدس دشوار است.

ابراهیم المصری از اعضای گروه ارکستر فلسطین گفت: خروج از فلسطین بسیار دشوار بود. ما باید از ایست و بازرسی ها رد می شدیم و هر بار تحت بازجویی قرار می گرفتیم و وسایلمان تفتیش می شد.

نای البرغوثی خواننده این گروه ارکستر است که ترکیبی از موسیقی سنتی کلاسیک و عربی را اجرا می کند.

گروه ارکستر جوانان فلسطین به هلند، نروژ، سوئد، دانمارک و آلمان رفته و در این کشورها برنامه هایی خواهند داشت.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)