معادی در اینستاگرام خود پستی را منتشر کرد و نوشت: «جشنواره فیلم استکهلم با سعید روستایى»

 

پست بازیگر متری شیش و نیم از حضور خود در جشنواره فیلم استکهلم