علی رغم همه این حرف و حدیثها، عروس سرانجام بله را گفت تا زشت‌ترین حلقه ازدواج را در دست کرده و نگه دارد.

زشت‌ترین حلقه ازدواج جهان که اشک عروس را درآورد! +عکس