به گزارش اکونا پرس،

کاهش دمای هوا و بارش برف که از روز جمعه در تبوک آغاز شده بخش های زیادی از این منطقه را سفیدپوش کرده است و هوا به 15 درجه زیر صفر رسیده است.

در همین حال بسیاری از مردم تبوک با رفتن در میان برف ها این رویداد را جشن گرفته و برف بازی کردند.

امیر منطقه تبوک نیز به مقامات امدادی دستور داده تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی انجام دهند.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)