نارندرا مودی نخست وزیر هند که به شهر احمد آباد رفته است با حضور در فرودگاه از دونالد ترامپ استقبال کرد.

در این سفر ایوانکا ترامپ دختر و مشاور رییس جمهور آمریکا همچنین جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد رییس جمهور آمریکا نیز حضور دارند.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)