دادگاه ویسکانسین مادر 39 ساله ای را به جرم قتل و شکنجه دختر 13 ساله معلولش به 17 سال زندان محکوم کرد.

بر اساس گزارش پلیس محلی، متهم در سال 2017 در حالی دستگیر شد که همسایه ها با شکایت از بوی تعفن ادرار و مدفوع در خانه این زن با اداره پلیس تماس گرفته و شکایت کردند .

زمانی که ماموران پلیس به خانه مذکور اعزام شدند با جسد دختر معلولی مواجه شدند که بدون پوشک در ادرار و مدفوع خود غرق بوده و از شدت گرسنگی و تشنگی جان باخته است.

در جریان مرگ دلخراش این دختر و شکایت همسایه ها پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی مادر و پدر این دختر آغاز کرد و پس از مدتی تعقیب و گریز مادر بی رحم این کودک را شناسایی و دستگیر کرد.

در طی بازجویی که ماموران پلیس با متهم انجام دادند متوجه شدند که متهم دختر 13 ساله اش را به خاطر معلولیت و مسئولیتی که به خاطر اوضاع جسمانی او داشت مورد شکنجه قرار داد تا کم کم جانش را از دست بدهد .

پس از تکمیل نهایی پرونده و اعترافات مجرم دادگاه ویسکانسین مجرم را به زندان محکوم کرد.