در ابتدای این ویدئو این شامپانزه در حال  خوردن سیب دیده می‌شود. اما در ادامه این شامپانزه سیب خود را در مقابل لاک پشت گرفته تا لاک پشت نیز از آن بخورد. این ویدئو  با این صحنه باورنکردنی پس از انتشار در ویدئو توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرد. این ویدئو با این کپشن در توئیتر به اشتراک گذاشته شد: «ببخشید، حتی اگر چیز زیادی برای بخشیدن ندارید.»

ین ویدئو که در تاریخ ۳ مارس در توئیتر منتشر شده است تاکنون ۴۱۰۰۰ بیننده داشته است. انتشار این ویدئو در توئیتر با واکنش کاربران همراه بود و بسیاری عشق، محبت و دوستی این دو حیوان با دو گونه متفاوت جانوری را سرمشقی برای برخی آدم‌ها دانستند. یکی از کاربران در کامنتی نوشت: دنیای حیوانات، دنیای عجیبی است. دنیای آن‌ها به خاطر آنکه خالی از طمع، کینه و  حسد است دنیایی پاک و معصومانه است. آن‌ها فقط از روی غریزه مجبور به کشتن سایر حیوانات هستند.»