بتینا مرتنس 56 ساله می‌گوید از دیدن روباه بسیار هیجان زده که در حال پرش و شادی بودند شگفت زده شده است.

این عکسها صبح هنگام و پس از بارش برف گرفته شده است.

مرتنس می گوید من خیلی خوش شانس بودم که توانستم این تصاویر خارق العاده را بگیرم.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)