به گزارش اکونا پرس،

پس از ظاهر شدن زنی با لباس رسمی گارد سلطنتی عربستان، میان پیشگامان، در توئیتر عربستان سعودی وضعیت جنجالی به وجود آمد.

این تصویر که توسط شاهزاده ستام بن خالد آل سعود منتشر شده است، زنی را با لباس محافظ سلطنتی نشان می‌دهد که در کنار همکار خود، صورتش را با ماسک پوشانده و در کنار درب ایستاده است.

گارد سلطنتی سعودی عنوان و بدنه حکومتی است که مسئولیت تأمین سرپرستی پادشاه، ولیعهد و منتصبان او، میهمانان ایالت، کلیه کاخ‌ها، دفاتر پیشخوان‌ها، میهمان‌های سلطنتی و همه مواردی را که پادشاه و ولیعهد حمایت مالی می‌کنند، را برعهده گرفته است.

شما در ادامه می‌توانید، تصویر کامل این گارد متفاوت سلطنتی عربستان را مشاهده کنید:

اولین محافظ زن خاندان سعودی معرفی شد