خاطره بازی پیمان معادی با پشت صحنه عجیب یک فیلم  + عکس