تصویری از دوران حضور او در فتح را مشاهده می‌کنید. 

عکس زیرخاکی از علی کریمی که خودش هم آن را ندارد!