(عکس) تصویری دیده نشده از ناصر حجازی در خیابان‌های لندن