رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته است: «یک باند قاچاقچی، در اوج قساوت، نوزادان فوت شده را شناسایی و داخل بدن آن‌ها را خالی و مواد مخدر جاسازی می‌کردند. زنان این نوزادان را در آغوش می‌گرفتند که کسی متوجه ماجرا نشود.»

بدن تخلیه شده نوزادان برای حمل مواد مخدر! +عکس