الیکا عبدالرزاقی نوشت:"آخر هفته خوبی داشته باشین. عکس‌ها مربوط به نمایش بازرس هاند واقعی، کاری از گروه تئاتر اندیشه یکم به کارگردانی بورژین عبدالرزاقی است که سال نود ویک اجرا شد"​​​​

 

گریم متفاوت الیکا عبدالرزاقی