شادی فریبا نادری و الناز حبیبی در یک رستوران + عکس