دختر دو ساله پس از قورت دادن کپسول تمیز کننده توالت که باعث شده بود مایع صورتی رنگی را بالا بیاورد جان خود را از دست داد.

مادر ۳۰ ساله این کودک پس از آنکه او مایع صورتی رنگی را بالا آورده بود با تصور بر اینکه ممکن است مواد سمی خورده باشد فورا او را به بیمارستان رساند. پس از انجام برخی معاینات سرپایی، در حالی که مشکل خاصی برای کودک یافت نشد پزشکان  او را از بیمارستان مرخص کردند. اما مدتی بعد، مادر آریتا همراه با دختر کوچکش که دچار خونریزی شده بود مجددا به بیمارستان مراجعه کرد و دختر ۲ ساله پس از اعزام به بیمارستان بر اثر ایست قلبی در همان روز جان خود را از دست داد.

فوت دختربچه با خوردن کپسول تمیزکننده توالت

تاکنون بر اساس تحقیقات انجام شده، پزشک قانونی بیش از هرچیز، احتمال خوردن کپسول تمیزکننده توالت را داده اما صورتی بودن رنگ استفراغ او در حالی که کپسول به رنگ سبز بوده آنان را دچار شک و تناقض کرده است به همین دلیل تحقیقات درمورد بررسی علت فوت این کودک ۲ ساله همچنان ادامه دارد .

فوت دختربچه با خوردن کپسول تمیزکننده توالت

فوت دختربچه با خوردن کپسول تمیزکننده توالت