کرم یکی از غذا‌های چینی‌ها است، اما پیدا کردن کرم در بسته قرص، امری غیرعادی در این کشور است.

یک زن در شهر زیبو در استان شاندونگ چین در بسته قرص آموکسی سیلین که از داروخانه خریده بود یک کرم زنده پیدا کرد.

پس از این اتفاق، تحقیقات پلیس چین برای یافتن چرایی وجود کرم بر روی کپسول آغاز شد.

کرم زنده در بسته قرص آموکسی سیلین خبرساز شد!؟ + فیلم