به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایسنا، دکتر بهروز رحیمی در این همایش با اشاره به ضرورت نظارت مالی مستمر و ایجاد کنترل‌های داخلی، بر لزوم بازنگری و اصلاح فرایندهای مالی در راستای ارائه خدمت بهتر به مردم تأکید کرد و افزود: استقرار نظام کنترل‌های داخلی مؤثر با هدف دستیابی به اهداف سازمانی از مؤلفه‌های مهم در مدیریت مالی است که امکان تحلیل وضعیت سازمان را فراهم می‌آورد.


بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی بیان اینکه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در وزارت بهداشت باید برای خدمت بهتر به مردم باشد، خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی و استفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسی برای اجرای هرچه بهتر قوانین مالی ضروری است.

به گفته معاون وزیر بهداشت، شجاعت در تصمیم‌گیری یکی از اصول مدیریت است که با رأفت در مدیریت تضادی ندارد؛ بنابراین ایجاد فرصت رشد برای کارکنان، می‌تواند به بالندگی شخصی و سازمانی منجر شود.