به گزارش اکونا پرس،

تعداد حقوق بگیران به تفکیک استان، تعداد شاغلین، نسبت پشتیبانی، نرخ جایگزینی، اطلاعات جامعه حقوق بگیران، وراث وظیفه بگیر، انتقال و استرداد کسور، نرخ نفوذ خدمات، توزیع حقوق پرداختی و… از جمله اطلاعات آماری موجود در این نشریه آماری است.

نشریه آماری تابستان ۱۴۰۲ در لینک زیر برای علاقه مندان قابل مشاهده است:

https://www.cspf.ir/wp-content/uploads/2023/10/summer1402.pdf