به گزارش اکونا پرس،

محمد صادق غلامی، مشاور و سرپرست دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه درجمع خبرنگاران گفت:این دوره آموزشی برای اولین با در کشور برگزار و مخاطبین آن سازمان تامین اجتماعی ، صندوق های باز نشستگی و دانشجویان بودند.

سرپرست دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در حوزه نظام بازنشستگی در ایران چالش ها و عوامل تاثیر گذار در ناترازی صندوق های بازنشستگی در حوزه بیمه را می توان عواملی چون تغییرات جمعیتی ،مرگ و میر ،زاد و ولد،افزایش امید به زندگی و...نام برد.

وی گفت:درمورد طرح افزایش سن باز نشستگی و بحث متناسب سازی که بحث روز هم هست  برای گرفتن تصمیم درست و دقیق احتیاج به ابزار شناختی داریم که محاسبات بیمه سنجی و اکچوئری می تواندهمان  ابزار مناسب باشد.

در ادامه افزود:در بحث اصلاحات در نظام بازنشستگی که امروزه مورد نیاز و واقعیتی اجتناب نا پذیر است کارشناسان و صاحب نظران داخلی و خارجی درمورد 4حوزه ی اصلاحی به اجماع رسیدند از جمله اصلاحات به صورت پارامتریک یا اصلاحات بیمه سنجی هم گفته می شود  مانندافزایش سن بازنشستگی ،تغییر نرخ جایگزینی،تغییر نرخ انباشت وفرمول محاسبه مستمری...که در ذیل این اصلاحات قرار می گیرد.

غلامی افزود:در اصلاحات سیستمی ، تغییر نظام بازنشستگی با مزایای معین و هم نظام بازنشستگی خصوصی که اصلاح ساختاریست و قانون نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه است وقانون ساختار نظام جامع رفاه در سال 83 مصوب مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده که موضوع مهمیست و مطلوبیت ما دراین اصلاح ساختاری و اجرای نظام چندلایه  که لایه کف حمایتی،لایه بیمه اجتماعی و لایه مکمل.

در لایه  حمایتی و در لایه بیمه اجتماعی تقریبا ساختارهایی شکل گرفته ولی در لایه مکمل توفیق چندانی نداشته ایمکه آن هم دلایل خاص خود را دارد.

وی ادامه داد :از دیگر اصلاحات ، اصلاحات فنی ، اداری ،اجرایی است که در حوزه نظام بازنشستگی نیازمند یک برنامه ای است به نام هزینه اداره طرح که صرفه جویی حداکثر در منابع انسانی به دلیل توسعه فضای الکترونیکی و فرایندهای اجرایی در حوزه آی تی ، نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق ها، مستمری جمع جزو این برنامه می باشد.

مشاور و سرپرست دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعیغلامی در ادامه حوزه اصلاحات ساختاری افزود:در مورد سرمایه گذاری صندوق ها و بخش اقتصادی آن، اقداماتی در جهت افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری در دست انجام است.مانند اصلاح ساختار بنگاه ها ،خروج از بنگاه ها ،حرکت به سمت سهام داری.

وی در مورد ادغام صندوق ها گفت: : به طور مثال در کشور ترکیه حدود ۳ صندوق وجود دارد که کل حوزه نظام بازنشستگی کشورشان را پیش می برند ولی  در ایران حدود 18صندوق داریم که غالبا دچار ناترازی هستند . از نظر کارشناسی یکپارچه سازی این صندوق ها ضروری است ولی به دلیل تفاوت ها مانند وصول حق بیمه و یا حوزه سود سرمایه گذاری  و یا نحوه  فرمول محاسبات مستمری این یکپارچه سازی کاری سخت ولی شدنی است که درحال حاضر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه هیات امنا اصراری براین یکپارچه سازی ندارند .

غلامی درموردطرح  افزایش سن بازنشستگی  گفت: این طرح در حال بررسی است ، درمورد متناسب سازی و سن که هر دو مرتبط به صندوق های بازنشستگی است اختلاف نظرهایی بین ذینفعان (دولت ،بیمه شدگان،بازنشستگان،کارفرمایان و صندوق ها )وجود دارد که قبل از اجرا احتیاج به رسیدن اجماع حداکثری و دستیابی به  یک نقطه نظر مشترک است تا طرح نهایی و اجرایی شود.

وی همچنین افزود:با افزایش سن بازنشستگی تغییری در نرخ پرداختی حق بیمه کارگران و افزایش آن نداریم.

مهناز برخورداری-خبرنگار