به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم به شرح زیر است:

با توجه به ضرورت برنامه ریزی و اجرای شایسته همایش ملی کار و حضور مؤثر نمایندگان کشور در اجلاس سازمان بین المللی کار و با هدف ایجاد وفاق بیشتر و درک مشترک هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران راجع به موضوعات و مسائل مبتلا به کشور همچنین با عنایت به پیشینه و سوابق موفق مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در این خصوص، جنابعالی به مدت سه سال به عنوان دبیر همایش و رییس شورای راهبری همایش ملی کار تعییین می شوید.

انتظار دارم با همکاری معاونت ها و سازمان های تابعه و دیگر شرکای اجتماعی ،دولت این همایش مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی به نحو مطلوب برگزار گردد.