به گزارش اکونا پرس،

وی ضمن انتقاد به عملکرد وزارت آموزش و پرورش در این خصوص گفت: این گونه به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش در کاهش حقوق معلمان پیشقدم شده است و با کوچکترین بهانه نسبت به حذف و یا کاهش بندهایی از مزایای معلمان به سرعت اقدام می‌کند، این در حالی است که برای اجرای قوانینی که منجر به افزایش حقوق و مزایای فرهنگیان می شود، صدها دلیل و اما و اگر می آورد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی به طرح رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و ادامه داد: براساس بند ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش موظف به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان شده است، اما به بهانه‌هایی مانند عدم تصریح قانون در خصوص سال اجرای برنامه از اجرای این ماده قانونی تعلل می‌کند، این در حالی است که هر روز شاهد کسر یا حذف بندی از حقوق و مزایای فرهنگیان به بهانه‌های مختلف هستیم.

وی با اشاره به عدم اجرای قانون برنامه ششم در خصوص فرهنگیان ایثارگر افزود: این نوع نگاه آموزش و پرورش باید تغییر یابد و از قوانینی که منجر به افزایش حقوق و مزایای فرهنگیان می شود، به عنوان یک فرصت استفاده کند و در مقابل مواردی که منجر به کاهش حقوق و مزایای فرهنگیان می شود، مقاومت کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: براساس نظام رتبه بندی معلمان، حقوق فرهنگیان نباید کمتر از ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد که این در نوع نگاه معلم کارمند محسوب نمی‌شود و از نظر علمی، اجتماعی و اقتصادی باید جایگاه هیات علمی را داشته باشد.

بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری در اولویت کار مجلس و دولت قرار گیرد

وی به لزوم بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاکید کرد و افزود: باید بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری در اولویت کار مجلس و دولت قرار گیرد و پشتوانه قانونی برای اجرای آن مصوب شود.

رئیس فراکسیون فرهنگیان با اشاره به مکاتبه خود با رئیس جمهور اظهار کرد: در این نامه، لزوم اجرای موادی از قانون برنامه ششم که ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشت شاغلان و بازنشستگان دارد، یادآوری و تاکید شده است.

وی در تبیین این موضوع اظهار کرد: همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، لزوم تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان، کاهش مزایای فرهنگیان و شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران از جمله قوانین مورد تاکید در این نامه بود.

حاجی‌بابایی در پاسخ به افزایش سنواتی حقوق و مزایای فرهنگیان در سال ۱۳۹۷، گفت: در لایحه بودجه ۹۷ این افزایش تا ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود که دولت رقم ضریب ۶ الی ۱۲ درصد را  اعلام کرد، با توجه به اختلاف نظری که پیش آمد، مجلس برای رفع ابهام استفساریه تقدیم مجلس شد.

وی گفت: پس از طرح استفساریه افزایش حقوق حداقل بگیران تا سقف ۲۰ درصد مصوب شد و در خصوص سایر شاغلان دستگاه‌های اجرایی براساس میزان حقوق مزایا روش پلکانی معکوس اجرا می‌شود، یعنی هر کس حقوق پایین‌تری دارد از افزایش بیشتری برخوردار می‌شود که بر این اساس  میانگین افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۱۳۹۷ باید ۱۵ درصد باشد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان در محلس شورای اسلامی تاکید کرد: با حمایت از قوانینی که منجر به افزایش حقوق و مزایای فرهنگیان و از اهرم‌های قانونی برای برقراری مجدد و افزایش بندهایی که از مزایای فرهنگیان که حذف شده‌اند، مانند سختی کار و عائله‌مندی معلمان مجرد و موارد قانونی مانند رتبه‌بندی معلمان و عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه استفاده می‌کنیم.

وی در پایان افزود: فراکسیون فرهنگیان  این موارد را در اولویت دستور کار خود دارد و تا حصول نتیجه پیگیر خواهد بود.